Den första köparen hoppade oväntat av. Den andra fick överraskande konkurrens av en insider. Tredje gången gillt. Så kan det se ut när företagsmäklaren Tom Skarin hjälper till att sälja ett företag.

I början av 2010 fattade Håkan Johansson, grundare och vd i Åtvidabergs Takvåningar, tillsammans med delägarna beslutet att företaget skulle säljas. Uppdraget att hitta en ny ägare gick till Tom Skarin, företagsmäklare på Swedbank Företagsförmedling.

– Vi hade haft kontakt på rådgivningssidan så förtroendekapitalet var redan på plats när Håkan kom till mig och ville ha hjälp med att sälja bolaget, berättar Tom Skarin.

Företaget var i gott skick, ägarna var ense om att sälja och förberedelsefasen blev kort. Försäljningsprocessen kunde starta med en marknadsbearbetning redan i mars 2010.

– Det handlar om ett aktivt säljarbete där vi söker upp möjliga intressenter och berättar om att ett objekt är på väg ut på marknaden, säger Tom Skarin.

Åtvidabergs Takvåningar är marknadsledare i Norden inom sin nisch. Möjliga köpare kan därför vara branschkollegor som vill skaffa sig en tydligare marknadsposition och växa genom förvärv. Alternativet till en industriell köpare kan vara att hitta en finansiell investerare som i sin tur planerar att sälja bolaget vidare efter en omstrukturering.

– En av kollegorna i branschen visade också först intresse men föll sedan bort. En andra spekulant började titta närmare på bolaget och var på väg att teckna en avsiktsförklaring när den slutliga köparen lite oväntat kom fram från den befintliga ägarkretsen, säger Tom Skarin.

Det brukar ta ungefär 300 dagar att sälja ett bolag. För Åtvidabergs Takvåningar tog det ett år.

– Det är lite längre än normalt men eftersom företaget verkar i en bransch som var lite sval när vi påbörjade uppdraget drog det ut lite på tiden, säger Tom Skarin.

En stor utmaning i försäljningsprocessen var att Åtvidabergs Takvåningar i sin dagliga verksamhet har ett fortsatt stort behov av vd Håkan Johansson. I avtalet ingår därför att han stannar kvar på halvtid under en period.

– Förutsättningarna ser ofta ut så i ägarledda bolag. Vi kallar det lång succession som betyder att säljaren måste finnas kvar ett par år i bolaget för att det ska bli en lyckad överlåtelse. Det är viktigt för att få ut rätt värde för bolaget, säger Tom Skarin.

Text: Mikael Gianuzzi

Fakta: Åtvidabergs Takvåningar
Bransch: Monterar takvåningar på befintliga fastigheter
Anställda: Cirka 20
Säljare: Grundaren och vd:n Håkan Johansson
Försäljningsprocess: Ett år.
Speciallösning: Håkan Johansson stannar kvar som stöd för företaget under en övergångsperiod.