Uthållighet är utmaningen

Företagsförvärv kräver uthållighet och målmedvetenhet. En försäljning tar i genomsnitt omkring 300 dagar. Det passar mäklaren Stefan Persson. När han inte mäklar företag ägnar han sig nämligen åt uthållighetsgrenen triathlon.

Stefan PerssonStefan Persson arbetar sedan tre år på Företagsförmedlingen i Linköping med att hitta och utvärdera köpare till ägarledda bolag. Innan dess var han egenföretagare inom IT-branschen och sålde sitt bolag 2006. När Stefan Persson inte arbetar eller umgås med familjen är det uthållighetsgrenen Triathlon som gäller. Där har han knipit en tredjeplats i svenska veterantouren.

Uthålligheten kommer väl till pass i mäklaryrket. Cirka 80 procent av alla företagsöverlåtelser sker genom att en köpare kontaktar ägarna till ett bolag och erbjuder pris och villkor. Sedan kontrollerar ägaren budet med sin revisor eller jurist.

– Men haken är att det priset är ett teoretiskt framräknat pris, inte nödvändigtvis ett marknadspris. Enda sättet att ta reda på om priset stämmer överens med marknadspriset är att diskret gå ut på marknaden och analysera vad köparna är villiga att betala. Det kan vi effektivt göra eftersom vi har ett köparregister som täcker hela Sverige, säger Stefan Persson.

Bästa möjliga villkor
Stefan Perssons främsta uppdrag kan sammanfattas som att han ska hitta köpare till bolag till bästa möjliga villkor. Och för att hitta dessa arbetar han efter tre parametrar: Köparnas intention med bolaget, successionen och köpeskillingen.

– När det gäller ägarledda bolag är köparnas intention oerhört viktig. Säljer man en ICA-butik så vill man till exempel försäkra sig om att de anställda även får det bra i framtiden. I familjebolag är de gamla ägarna mycket viktiga för de nya ägarna eftersom de sitter på kunskap och kontakter. Och för att försäkra sig om en bra utveckling knyts de gamla ägarna till bolaget med avtal under en period, så kallad succession. Dessutom är det vanligt att de gamla ägarna får en tilläggsköpeskilling när de har stannat i bolaget under en viss tid och/eller när vissa mål är uppfyllda.

– Man köper aldrig på historik utan på framtida kassaflöden och vinster. Vi vet vad köparna vill ha och hur de räknar. När vi får ett uppdrag så vet vi väl vilka potentiella köpare som finns och vi kontaktar dem anonymt.

Erfarenhet som egenföretagare
En av flera anledningar till att anlita en företagsförmedlare är att en försäljning i snitt tar nästan 300 dagar. Att under den tiden förhandla om en försäljning samtidigt som firman ska utvecklas innebär ofta att affärsverksamheten får stå tillbaka. Stefans lockades att börja arbeta på Swedbank Företagsförmedling av sin före detta revisor.

– Det är ett beslut som jag definitivt inte har ångrat. Jag har nytta av min bakgrund som egenföretagare under 15 år och av den erfarenhet som jag själv fick när jag sålde mitt bolag. Att vi har ett bra track record beror på att jag och mina tre andra kollegor arbetar i team där våra olika kompetenser kompletterar varandra, berättar han.

 

Tre tips inför en försäljning: 

  • Säkerställ att bolaget så tidigt som möjligt blir relativt oberoende av sina ägare, till exempel genom att tillsätta en extern vd.
  • Håll ordning och reda i bolaget. Se till att det finns skriftliga avtal med kunder.
  • Arbeta med framtida prognoser, till exempel över omsättning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Henrik Norberg
Foto: Niklas Björling