Små företag har mycket att tjäna på att ta in en extern person i bolagets styrelse, och vid en försäljning kan belöningen bli en smidigare process och ett högre försäljningspris.  Håkan Rydin, företagsmäklare på Swedbank Företagsförmedling, är en av dem som kan hjälpa till att stärka styrelsen genom sin kontakt med Styrelseakademin.

Håkan RydinAtt ha en styrelse är tyvärr bara en formalitet i de flesta mindre svenska företag. Ägare i fåmansbolag er inser inte alltid värdet av extern kompetens i styrelsen, säger Håkan Rydin, företagsmäklare i Göteborg.

I ägarledda företag är det inte ovanligt att styrelsen består av ägaren och dess maka eller make. Det kan vara ett kontraproduktivt upplägg eftersom det kan göra att företaget inte utvecklar vare sig verksamhet eller lönsamhet, något som i slutänden kan göra det svårare att sälja sitt livsverk.

En styrelse har en viktig funktion att fylla redan på planeringsstadiet av en företagsaffär.

– Styrelsen ska förbereda bolaget och ägaren inför ett ägarskifte, säger Håkan Rydin.

Flera år före en försäljning kan det vara lämpligt att rekrytera en extern vd samt renodla företagets verksamhet. Men även mjuka faktorer är viktiga. Styrelsen kan förbereda ägaren på vad som händer när ”lampan slocknar”, det vill säga när ägaren väl har sålt familjeföretaget och livssituationen ändras.

En bra styrelse kan i de flesta fall snabba på processen att sälja företaget. En orsak till det är att det är lättare för mäklaren att ta fram ett bra prospekt inför försäljning med fler tillförlitliga källor än helt behöva förlita sig till den bild som ägaren själv förmedlar.

– Om det finns en styrelse träffar jag styrelseordföranden och ägaren var för sig, det ger en bra bild av företaget, säger Håkan Rydin, som rekommenderar kunderna att ta in extern kompetens.

– Genom att tillsätta en styrelse blir bolaget mer professionellt, och köparen känner sig säkrare om det finns flera personer involverade i företaget, säger Håkan Rydin, som själv är certifierad styrelseledamot, men som även har tillgång till ett nätverk av lämpliga personer. Många har utbildats av den rikstäckande organisationen Styrelseakademien som bidrar till att kompetensen och antalet ledamöter växer. Föreningen har en kandidatbank med drygt tusen personer där företag kan rekrytera professionella styrelseledamöter.

Med erfarenhet från styrelseuppdrag kan Håkan Rydin intyga att extern kompetens kan göra skillnad. Ett exempel är ett importföretag med en omsättning på 30 miljoner kronor där den ensamme ägaren valde att stoppa en pågående försäljningsprocess för att istället följa Håkan Rydins råd. Efter åtta månader drog säljaren i nödbromsen för att ta in en extern styrelse och tillsätta en vd i företaget. Ett år senare, i augusti i år, plockade de upp tråden igen, nu med en bättre rustad ägare som ser fram emot en snabbare process och ett bättre pris på sitt handelsföretag.

 

Text: Ulla Löfgren