Säljarna och mäklarenNär företaget Livskomfort (hushållsnära tjänster) skulle säljas vände sig ägarna till slut till Swedbank Företagsförmedling i Östergötland och gav företagsmäklaren Tom Skarin i uppdrag att hitta en köpare som kunde fortsätta utveckla verksamheten i positiv riktning.

Regionen med Linköping och Norrköping är ett mycket expansivt område inom hemservicebranschen och intresset var stort. Efter långa förhandlingar stod det klart i oktober att det noterade bolaget Homemaid blev de nya ägarna. Livskomfort hade under flera år samarbetat med Homemaid som såg stora synergier i förvärvet och möjlighet till en stark position på marknaden.

Tack vare affären kan nu båda verksamheternas erfarenheter och kunskap användas till att ytterligare förbättra servicen och kvaliteten för kunderna.