När marknaden blir mer avvaktande i turbulenta tider kan det vara läge att köpa. Men finansieringen då? Jo, det finns pengar att låna. Även om det kan bli dyrare framöver.

Stefan Ingves

Vad betyder skuldkrisen i Europa för räntenivåer och finansieringsutrymme? Kommer nya hårdare regler för bankerna att det blir svårt för företag att hitta finansiering?

– Svaret är att ingen riktigt vet. Sverige påverkas av vad som händer i omvärlden. Men till skillnad från krisen 2008 är svenska banker idag väl kapitaliserade. Det finns pengar i systemet, säger Johanna Cerwall, kreditchef på Swedbank. Kreditvärdighet och återbetalningsförmåga är, precis som tidigare, det centrala.

Samtidigt är både politiken och efterfrågan mer oförutsägbar. Det finns risk att företagarens normalscenario inte blir verklighet.

– Gör som de stora företagen. Se över likviditeten och planera verksamheten och identifiera riskerna för ett sämre scenario, säger Johanna Cerwall.

När det gäller större transaktioner kan det vara klokt att inte genomföra en sådan vid ett enskilt tillfälle, om det är så att värderingen kopplas till dagsformen på börsen.

– Reverser kan användas för att sprida risken. Om köpeskillingen består av en rörlig del, som kopplas till resultatet exempelvis, delar köparen och säljaren på risken, säger Johanna Cerwall.

Nuvarande skuldkris och rädslan för stagnation i västvärldens ekonomier pressar räntenivåerna. Samtidigt leder kraven på att bankerna ska hålla mer kapital i förhållande till sin tillgångsmassa till att bankernas egen upplåning blir dyrare, något som aktieägare och kunder, allt annat lika, får betala.

Europas banker kommer sannolikt att krympa sina balansräkningar för att klara av nya hårdare krav på kapitaltäckning som ställs i regelverket Basel III som införs gradvis från 2013.

Större företag väntas därför ordna sin egen finansiering genom att ställa ut obligationer i högre grad än tidigare.

Men vad gäller för de mindre bolagen?

Sett till hur svenska bankers tillgångar ser ut är en av de riktigt stora riskerna kopplad till bostadsmarknaden och prisutvecklingen där.

– Svenska banker har stora stockar av bolån med låg risk. Faller marknadsvärdet så minskar värdet på våra panter, vilket påverkar villkoren för bankens upplåning, säger Björn Johansson, riskchef på Swedbank.

Alla banker ser över sina produkter och tjänster. Risk och kostnaden för finansieringen ska speglas i prissättningen.

 

Text: Ellen Karlberg

Foto: Anna Rut Fridholm