För entreprenörer kan det vara smärtsamt att skiljas från sitt företag, samtidigt som köparen ofta är beroende av att kompetens och relationer som säljaren byggt upp ska finnas kvar.

Brissman och Eldåker Livskomfort är ett välkänt företag inom hemservice i Östergötland med en omsättning på 18 miljoner kronor och drygt 100 anställda.

Sedan i oktober ägs det av det börsnoterade företaget HomeMaid som efter förvärvet omsätter 130 miljoner kronor per år och därmed hör till de större aktörerna i branschen. Efter affären blev klar, som gjordes med kontant betalning och tilläggsersättning, är företagets grundare Astrid Brissman och hennes kompanjon Carina Eldåker kvar i verksamheten under en övergångsperiod på tolv månader.

Enligt grundaren är det aldrig lätt att avsluta en djup relation till ett företag, det kan jämföras med en skilsmässa.

– Du vet att det är rätt, men processen gör ändå ont, säger Astrid Brissman lite vemodigt, men tillägger i nästa andetag att hon är nöjd med affären och är trygg med att företaget kommer att utvecklas bra med en ny ägare. Med tiden ska hon och Carina ägna sig mer sig åt annan verksamhet.

– Vi har redan ett nytt företag, Brissman & Eldåker AB, som kommer att arbeta med affärsmannaskap i mindre bolag, säger Astrid Brissman.

Hur är det då att jobba åt någon annan?  ”Same, same, but different?”

– Det är förstås en väldigt märklig situation som uppstår. Men då det ligger i vårt intresse att Livskomfort verksamhet utvecklas så bra så möjligt, samtidigt som våra medarbetare ska känna sig både uppskattade och trygga med en ny ägare, är det naturligt att vi bidrar under en period, säger Astrid Brissman.

Att företagets ledning blev kvar en period var för köparen helt avgörande för att affären skulle bli av. Det säger köparföretagets styrelseordförande Mats Claeson.

– Företaget är redan starkt på sin lokala marknad. Astrid och Carina har väldigt goda relationer med sina medarbetare som har goda relationer med sina kunder. Det är väldigt viktig i vår bransch, säger han.

Ni verkar ha lyckats kommunicera affären på ett bra sätt. Hur gjorde ni?

– Livskomfort hade planerat ett personalmöte samma dag som affären var klar och då fick vi möjlighet att träffa våra nya medarbetare. Vi vill givetvis att verksamheten ska rulla på som tidigare och vi behöver medarbetarnas kompetens. Det var vad jag ville förmedla där och då. Hur skapar man service och engagemang från ett huvudkontor 50 mil bort? Det går inte! säger Mats Claeson, som påpekar att Livskomfort är ett välskött företag som växer, och sedan RUT-avdraget permanentades, ännu mer stabilt. HomeMaid blir efter köpet starkt även i Linköping och Norrköping

Först när Astrid och Carina förstod att det större företaget tänkte respektera bolaget grundläggande värderingar, inte minst synen på medarbetarna och deras relation till kunderna, blev det grönt ljus. Det berättar Astrid Brissman, som uppskattade Mats Claesons bakgrund som entreprenör och förståelse.

Han förstod vad vi gick igenom, säger Astrid Brissman.

Tom SkarinEnligt Tom Skarin, mäklare hos Swedbank Företagsförmedling i Linköping, finns tre grundläggande saker som kan hjälpa eller stjälpa en affär: Intentionen, köparens uttalade strategi för den framtida verksamheten, successionen, den praktiska överlämningen av bolaget i andras händer och så köpeskillingen förstås.

–Successionsfrågan ska aldrig underskattas och här har den lösts på ett bra sätt,  säger Tom Skarin.

Om säljaren har allt i sitt huvud och har inte gjort de förberedelser och skapat den ordning och reda som köparen vill se för att vara säker på att företaget är rätt värderat, kan det ligga säljaren i fatet.  Det har säljarna i den här affären varit medvetna om, och jobbar vidare trots att affären är i hamn.

– Nu gör jag vad jag kan för att hålla fingrarna borta från alla syltburkar, men det gäller att vara medveten om sitt eget beteende, säger Astrid Brissman.

– Framöver ska vi ge råd till andra mindre bolag. Det här blir en nyttig erfarenhet som Carina och jag bär med oss, säger Astrid Brissman.

 

Ellen Karlberg