Våra mäklare på Företagsförmedlingen är specialister på försäljning av ägarledda företag och kommersiella fastigheter med ett försäljningspris på 10–100 miljoner.

Lokal förankring i ett nationellt nätverk

Med ett femtiotal medarbetare över hela landet och ett eget matchningssystem ser vi till att säljare och köpare finner varandra. Vi känner köparna och vet vem som frågar efter vad, både lokalt och nationellt.

Med i hela processen

För dig som ska sälja ditt företag eller fastighet finns vi tillhands genom hela processen. Det börjar med förberedelserna inför ägarförändringen och avslutas först när överlåtelsen är klar. Vi håller i allt från värdering och beskrivning av företaget eller fastigheten till budgivningsprocess och avtalsförhandling. I ryggen har vi dessutom vår samarbetspartner Swedbanks resurser med allt vad det innebär, som exempelvis skattefrågor, pensionslösningar, förvaltning av kapital etc.

Vi är nära både säljare och köpare

Vårt kontaktnät är mycket effektivt och för att vara nära säljarna och nå ut till köparna har vi:

  • En rikstäckande och samverkande mäklartjänst över hela landet.
  • Ett eget nationellt matchningssystem där vi hittar rätt köpare till varje försäljningsobjekt och vice versa.
  • Möjlighet att med det egna matchningssystemet få fram de senaste budgivarna inom en viss bransch.
  • Nära kontakt med över 1 000 investerare som löpande köper företag och fastigheter.
  • Kontakt med ett stort antal investerare i Sverige och utomlands, dels via 1 000 egna företagsbesök per år, dels via Swedbanks kundrådgivare och utlandsetableringar.

Nyhetsbrev

Med våra nyhetsbrev Företag & Fastigheter respektive Nyinkomna företag till salu blir du enkelt om både genomförda affärer, trender i överlåtelsemarknaden och nya företag till salu.
Prenumerera på nyhetsbreven

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller via din närmaste mäklare: