Mäklare
Mobil: 070-743 22 13
Region: Mellersta

Carl Erik Sars

Leder och genomför uppdrag som senior rådgivare/företagsmäklare i region Stockholm och Östra. Bakgrund: Utbildad civ. ek. från Linköpings Universitet och MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Erfarenhet från ledande befattningar från större svenska industribolag i Sverige och utomlands. Medgrundare/VD för managementkonsult- och IT-bolag. Rådgivare åt större riskkapitalbolag. Inriktning entreprenörs- och ägarledda företag.

Företag till salu som Carl Erik Sars ansvarar för:

Medelstor skolkoncern i Stor-Stockholm med goda tillväxtmöjligheter

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor skolverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Barn/elevantalet har växt kontinuerligt de senaste åren och omfattar i dagsläget m...

Region: Stockholm
Omsättning: >100 Mkr

Växande och lönsamt mark- och anläggningsbolag i Stor-Stockholm med stabil bas

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med över 20 % de senaste 4 åren med god l...

Region: Stockholm
Omsättning: >100 Mkr

Växande och lönsamt mark- och anläggningsbolag i Stor-Stockholm

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med ca 20% per år de senaste 3 åren med go...

Region: Stockholm
Omsättning: >100 Mkr

Stabilt och lönsamt byggvaruhus i Södra Mälardalen

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett medelstort fullsortiments byggvaruhus med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en stabil försäljningsutveckling med god lönsamhet. Bola...

Region: Stockholm
Omsättning: 20-50 Mkr

Tillverkning av plåtbaserade komponenter i egen fastighet i Storstockholm

Bolag med verksamhet inom tillverkning av plåtbaserade komponenter för elektronik och medicinindustrin. Bolaget erbjuder allt från laserskurna plåtämnen till bearbetade och ytbehandlade komponent...

Region: Stockholm
Omsättning: 20-50 Mkr

Växande och lönsamt IT bolag

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare till ett större IT-bolag med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har i snitt vuxit med över 20% per år de senaste 5 åren med en god lönsa...

Region: Stockholm
Omsättning: >100 Mkr

Populär förskola i Stockholm med expansionsmöjligheter

Försäljningen omfattar en förskola som är belägen i ett mycket attraktivt villakvarter i Storstockholm. Bolaget har f.n. avtal som omfattar 35 barnplatser. Det finns mycket goda möjligheter att ...

Region: Stockholm
Omsättning: 10-20 Mkr

Lönsamt nischbolag inom golvläggningsbranschen

Mycket stabilt och lönsamt bolag som verkar inom golvläggningsbranschen. Bolaget erbjuder sina tjänster främst till industrier, fastighetsägare, byggbolag samt butiksägare. Bolaget har specialis...

Region: Stockholm
Omsättning: 20-50 Mkr

Växande och lönsamt distributionsbolag inom IT/nätverk

Vi har fått uppdraget att hitta nya ägare/investerare till ett större IT-bolag med en mycket stark marknadsposition. Försäljningen har vuxit med över 20% per år de senaste 5 åren med en god l...

Region: Stockholm
Omsättning: >100 Mkr

Väletablerad förskoleverksamhet i expansiva regioner

Välskött bolag med verksamhet på stabil marknad.  ...

Region: Stockholm
Omsättning: 20-50 Mkr

Väletablerat HVB-hem med utvecklingspotential

Välskött bolag med verksamhet på stabil marknad....

Region: Mellersta
Omsättning: 10-20 Mkr

Verksamhet inom driftsoptimering för fastigheter, värme och ventilation

Lönsamt och välskött bolag med verksamhet på växande marknad....

Region: Mellersta
Omsättning: 10-20 Mkr

Vårdcentral med bred primärvårdsverksamhet

Välrenommerad och växande verksamhet med stark lokal ställning....

Region: Mellersta
Omsättning: 20-50 Mkr

Tillverkning av plåtbaserade komponenter

Bolag med verksamhet inom tillverkning av plåtbaserade komponenter för transport- och verkstadsindustrin. Bolaget erbjuder allt från laserskurna plåtämnen till bearbetade och ytbehandlade kompone...

Region: Mellersta
Omsättning: 50-100 Mkr