Vår värdering ger dig underlag för kloka beslut

Vi gör värderingar av hela eller delar av bolag enligt gängse värderingsprinciper. Värderingen kan vara skattedriven eller som en början på ett generationsskifte, samgående, uppköp, hel- eller delförsäljning.

Vi hjälper dig med:

Teoretiska modeller

Verklighetsrelaterade verktyg

Din fortsatta företagsplanering